Lakcíme:
Szülő személyes adatai
(akinek a korábban fennállt munkaviszonyára tekintettel a pályázat benyújtásra kerül):
Mellékletek:
(a Nyilatkozat 1. pontját kell kitölteni és aláírást követően feltölteni)
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Rendelkezik középfokú iskolában lezárt félévvel?
Középfokú iskola igazolása a pályázat benyújtását megelőzően teljesített tanév végi vagy félév végi tanulmányi átlageredményről (magatartás és szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból kapott minősítésről.
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Általános iskola igazolása a pályázat benyújtását megelőzően teljesített általános iskolai tanév végi tanulmányi átlageredményéről (magatartás és szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból kapott minősítésről.
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Rendelkezik felsőoktatási képzésben lezárt félévvel?
Felsőoktatási intézmény igazolása a pályázat benyújtását megelőző félév végi tanulmányi átlageredményről, és a felsőoktatási intézmény nemleges igazolása fegyelmi felelősségre vonás vonatkozásában.
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Középfokú iskola igazolása a pályázat benyújtását megelőzően teljesített középiskolai tanév végi tanulmányi átlageredményről (magatartás és szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból kapott minősítésről.
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
(A Nyilatkozat 3. pontját is ki kell tölteni és aláírva feltölteni.)
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Betöltötte-e a 18. életévét?
(Amennyiben a tanuló még nem töltötte be a 18. életévét, úgy a pályázat benyújtásához a törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a tanuló a 16. életéve betöltését követően házasságot kötött.)
(A Nyilatkozat 2. pontját kell kitölteni és aláírva feltölteni.)
Csak egy fájl.
2 MB korlát.
Engedélyezett típusok: jpg, jpeg, png, tif, pdf.